top of page


เราส่งเสริมแบรนด์ ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน และผู้ค้าปลีกให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และออกแบบเป็นพิเศษให้กับตลาดที่มีการแข่งขันสูง 
 

ความภาคภูมิใจของเราคือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่หลากหลายรูปแบบ เช่นเบาะรถยนต์ ผ้าพื้นเมือง ผ้าม่านผ้าบุเฟอร์นิเจอร์เป็นต้น


กลุ่มลูกค้าของเรามาจากหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่ แบรนด์แฟชั่นที่ผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ธุรกิจตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเช่นโรงแรม บ้านพักอาศัย ฯลฯ


บริษัทของเรามีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าใหม่ๆและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื้อง

บริการของเรา

1. DESIGN

ทางโรงงานเราทีมนักออกแบบที่เรียนจบมาทางด้านการออกแบบลายผ้าโดยตรงโดยใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบลายผ้าตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เราให้ความสำคัญกับคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ของสิ่งทอและนำมาพัฒนาการออกแบบรวดลายและสีสันให้ตามเทรนด์แฟชั่นของโลก

2. WEAVE

DMFOTO-8.JPG

โรงงานของเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ทอผ้าแจ็คการ์ดมีคุณภาพสูงในประเทศไทย เรานำเข้าเครื่องทอผ้าที่จากประเทศทางยุโรปมามากกว่า 150 เครื่อง เครื่องปรับขนาดจากประเทศญี่ปุ่น 2 เครื่อง และเครื่องทอผ้าแบบแยกส่วนจากประเทศเกาหลีใต้ 4 เครื่อง โครงสร้างพื้นฐานแนวตั้งของเราช่วยให้สามารถควบคุมและดูแลกระบวนการทอผ้าของเราได้เป็นอย่างดี

3. INSPECT

textile quality controller checking fabrics on QC table.jpg

ทางโรงงานเราควบคุมคุณภาพผ้าทอด้วยซอฟต์แวร์ตรวจสอบคุณภาพออนไลน์ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบผ้าของเราได้อย่างละเอียดทั้งในขั้นตอนการทอผ้าดิบไปถึงผ้าสำเร็จรูป ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อบกพร่องกับปัดใจจ่างๆเช่นเครื่องจักร หรือช่วงเวลาไหนที่ทำให้เกิดความผิดผลาดในการทอ หรือมีปัญหากับตัวคาน หรือล็อตเส้นด้ายมีปัญหา และอื่นๆ

เราคือใคร

โรงงานทอผ้าบีต้าตั้งต้นขึ้นในปี 1993 และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในผ้าเสื้อเชิ้ตสำหรับแบรนด์ในประเทศ โรงงานของเราได้ขยายตัวและลงทุนนำเข้าเครื่องจักรจากยุโรปมาเพื่อผลิตสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น ผ้าม่าน ผ้่บุเฟอร์นิเจอร์และยานยนต์ ผ้าพื้นเมือง และสิ่งทอทางเทคนิคอืนๆ

bottom of page